Akord poslovni softver po vašoj meri

Uvažavajući razlike među kompanijama kada su u pitanju zahtevi i očekivanja od poslovnog softvera, razvili smo 3 osnovne verzije programa Akord za vođenje poslovanja kompanija: Akord Micro, Akord Basic i Akord ERP.

Cilj je da kroz Akord rešenja obezbedimo softversku podršku kompanijama tokom čitavog njihovog životnog ciklusa, nezavisno od toga u kojoj se etapi razvoja kompanija trenutno nalazi i kakve se sve promene tokom njenog životnog ciklusa mogu desiti. Prelazak kompanije na kompleksnije Akord rešenje podrazumeva zadržavanje celokupne istorije poslovanja i svih podataka iz verzije Akord poslovnog softvera koja je do tog momenta korišćena.

IZABERITE POSLOVNI SOFTVER PO MERI VAŠIH POTREBA!